TV Patrol: Job matching portal, nakatutulong sa mga PWD na nais magtrabahoDumadami na ngayon ang mga kumpanya na nag-aalok ng trabaho sa mga persons with disabilities. Isang job matching portal …

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

63  −  57  =  

Inviting Guest Posts
Contact us for best offers
No, thank you. I do not want.
100% Secure App.
Powered by