Lunch with Hadzabe tribe#hadzabe #wilderness #tanzania
The Hadzabe are an ethnic group in north-central Tanzania, living around Lake Eyasi in the central Rift Valley and in the adjacent Serengeti Plateau.The Hadza number just under 1,000, with some 300 to 400 still living as hunters and gatherers. What their ancestors did for thousands or even tens of thousands of years, they are doing now. They have regular full time jobs as hunters and gatherers in Africa.
Hadzabe so etnična skupina v severno-osrednji Tanzaniji, živijo okoli jezera Eyasi v osrednji dolini Rift in v sosednji planoti Serengeti . Število Hadza je slabih 1000 .Nekateri o njih od 300 do 400 še vedno živijo kot lovci in nabiralci. To kar so počeli njihovi predniki več tisoč ali celo več deset tisoč let, počnejo oni sedaj. Imajo redno službo s polnim delovnim časom kot lovci in nabiralci v Afriki.

source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

67  +    =  69

Inviting Guest Posts
Contact us for best offers
No, thank you. I do not want.
100% Secure App.
Powered by